این سایت آموزشی و درسی برای ایجاد ارتباط با دانشجویان غزیر رشته تکنولوژی آموزشی تهیه شده است.

درباره

اینجانب دکتر محمد رضا نیلی احمدآبادی عضو هیات علمی دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی دانشگاه علامه طباطبایی و عضو گروه تکنولوژی آموزشی می باشم. رزومه شغلی، آموزشی و پژوهشی در صفحات دیگر درج گردیده است.

هدف از تشکیل وب سایت، سهولت در ایجاد ارتباط با دانشجویان، انتشار مقالات و تحقیقات مفید درباره رشته تخصصی و از سوی دیگر استفاده از یافته های و نتایج تحقیقات دانشجویان و در صورت امکان درج آنها در این وب سایت می باشد.

 

گزارش تخلف
بعدی